I. eranskina - tori.eus webgunearen baldintza orokorrak

Agiri honen bidez, www.tori.eus webgunea eta bertan Dinahosting SL enpresak eskaintzen dituen zerbitzuak atzitu eta erabiltzeko Baldintza Orokorrak finkatzen dira (aurrerantzean, Baldintza Orokorrak). Enpresa horrek (aurrerantzean, Dinahosting) B15805419 zenbakidun IFKa du, eta Santiago de Compostelan du egoitza soziala, Rúa das Salvadas kaleko 41. zenbakian (15705 PK); Coruñako Merkataritza Erregistroan 2001eko urriaren 26an inskribatua da, 2.514 liburukian, 194 folioan, C-27.529 orrian. Hemen jasotako baldintzetan araututako zerbitzuak erabiliko dituzten pertsona fisikoek (aurrerantzean, erabiltzaileak) zerbitzua erabiltzeko eskaera egin beharko dute bide elektronikoak erabiliz, hau da, Internet bidez, www.tori.eus webgunean, zeinaren titularra Puntueus Fundazioa baita (aurrerantzean, Puntueus). Fundazio horrek G75060178 zenbakidun IFKa du, eta Donostiako Arriola pasealekuaren 2. zenbakian du egoitza; Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan dago inskribatua, F-325 zenbakiarekin, 3. sekzioan.

1. Kontratuan dagoen informazioa eta dokumentazioa. Erabiltzailearen onarpena

Baldintza Orokor hauek www.tori.eus webgunean (aurrerantzean, Webgunea) egongo dira etengabe ikusgai, eta erabiltzaileek aukera izango dute baldintzok gordetzeko eta inprimatzeko. Hala, zerbitzua erabili aurretik jakin ahal izango dute zer ezaugarri dituen eta, oro har, zer baldintzatan eskainiko den.

Era berean, Baldintza Orokor hauek behin eta berriz aurkeztuko zaizkio erabiltzaileari Webgunean zerbitzu-eskaera jakin bat egiten duen bakoitzean, espresuki onar ditzan –"Irakurri ditut eta onartzen ditut baldintzak" mezuan klik eginez–. Teknikoki ezinezkoa da erabiltzaileak zerbitzua erabiltzea aurrez ez baditu onartu Baldintza Orokor hauek. Zerbitzua erabiltzean, erabiltzaileak aitortzen du adinez nagusia dela, kontratua sinatzeko behar den ahalmena baduela eta Baldintza hauek irakurri, ulertu eta onartzen dituela.

Baldintza Orokor hauetan edozein aldaketa egiten bada aurrerantzean, Webguneko toki ikusgai batean argitaratuko da, indarraldiaren hasiera-data adierazita. Aipatutako dokumentazio hori guztia inprimatu eta gorde egin dezake erabiltzaileak, eta edozein unetan eskatu ahal izango du Bezeroarekiko Arreta Zerbitzuan, mezu elektroniko bat bidaliz info@dinahosting.com helbidera edo telefonoz deituz 900 854 000 zenbakira.

Erabiltzaileak egoki jotzen duen edozein informazio-eskaera edo erreklamazio aurkeztu ahal izango du Bezeroaren Arretarako Zerbitzuan, goiko paragrafoan adierazitako bideak erabiliz. Zerbitzuak erreklamazioa jaso duelako ziurtagiria igorriko dio erabiltzaileari –dagokion identifikazio-kode eta guzti– bere helbide elektronikora, zeina nahitaez eman beharko baitio erabiltzaileak Bezeroaren Arretarako Zerbitzuari erreklamazioa egiteko unean. Goiko paragrafoan adierazitako bideetatik jasotako eskaera edo erreklamazioa ikusirik, Dinahosting-ek kasua aztertuko du, eta ahal duen bezain laster erantzungo dio, baina inoiz ez hamabost (15) egun natural baino beranduago, Dinahostingek eskaera edo erreklamazioa jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Webgunea eta han aurreikusitako Zerbitzuak erabiltzeak nahitaez dakar Pribatutasun Politika onartzea, Cookie Politika onartzea eta honako Baldintza Orokor hauek onartzea, eta halaber onestea datu guztiak lege-testu hauetan deskribatutako terminoetan trata daitezela.

2. Xedea

Dinahostingek konpromisoa hartzen du fitxategiak trukatzeko zerbitzua "tori.eus" webgunearen bidez eskaintzeko (aurrerantzean, Webgunea), Baldintza Orokor hauetan ezarritako termino eta baldintzetan.

3. Dinahostingen eskubideak eta betebeharrak

3.1. Zerbitzuak ematea

Zerbitzua erabili nahi duten erabiltzaileek beren helbide elektronikoa idatzi beharko dute fitxategi-trukaketarako inprimakian, eta estekaren ezaugarriak definitu beharko dituzte Webgunean dauden ezaugarrien arabera.

Fitxategiak igotzeko eta biltegiratzeko gehieneko edukiera erabiltzaile bakoitzeko bi gigabyte da, guztira. Zerbitzuak aukera ematen du formatu askotako fitxategiak igotzeko, bai eta eskaera berean fitxategi bat baino gehiago aldi berean igotzeko ere. Esteka sortu eta gehienez ere hamabost egunera iraungiko da, eta bertan estekatutako eduki guztia ezabatuko da, erabiltzaileak ez badu iraungipen laburragoa adierazi. Era berean, erabiltzaileak mugatu dezake estekaren deskarga-kopurua, informazioa zifratu dezake pasahitz batez, eta estekaren hartzaileak hauta ditzake haien helbide elektronikoak adierazita (hogei, gehienez ere).

3.2. Zerbitzua etetea

Dinahostingek eskubidea du zerbitzua aldi baterako edo behin betiko eteteko, zerbitzua emateko behar dituen baliabide teknikoak hobetu, konpondu edo ordeztu behar dituelako ezinbestean. Era berean, Dinahostingek eskubidea du zerbitzua eteteko erabiltzaileak Baldintza hauetako klausularen bat betetzen ez badu eta, bereziki, erabiltzaileak bidegabeki jokatzen badu eta/edo zerbitzua erabiltzean Baldintza hauetan xedatutakoa hausten badu. Arrazoi horiek direla eta zerbitzua eteten bada, erabiltzaileak ez du izango kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.

3.3. Erantzukizunak

Dinahostingek ez du inolako erantzukizunik izango Internet sarearen izaera orokorreko arazoen ondoriozko akatsengatik, atzipen-atzerapenengatik, sistemako atzerapenengatik edo beste ezein gorabeherarengatik, ez eta ustekabeko edo ezinbesteko kasuengatik edo aurreikusi ezin den eta horrenbestez enpresaren fede onarekin zerikusirik ez duen beste edozein gorabeherarengatik. Dinahostingek konpromisoa hartzen du gorabehera horiek konpontzen saiatzeko, bere esku dauden bide guztiak erabilita, eta erabiltzaileari gorabehera ahalik eta azkarren eta modurik egokienean konpontzen laguntzeko. Era berean, Dinahostingek ez du inolako erantzukizunik izango gorabehera horiek direla eta komunikazioan akatsak gertatzen badira, datuak ezabatzen badira edo trukeak etenda geratzen badira, eta, hala, ezin du bermatu webgunea une oro operatibo egongo denik bere ardurapekoak ez diren edo eskura dituen bitartekoekin konpondu ezin dituen gorabeherak gertatzen direnean. Erabiltzaileak libre uzten du Dinahosting erantzukizun orotatik, kasu horietakoren bat gertatzen bada.

Dinahostingek bere gain hartzen ditu ematen dituen zerbitzuetatik ondoriozta daitezkeen erantzukizunak, betiere zerbitzuen Kontratazioko Baldintza Orokorretan zehaztutako mugen barruan (erabiltzailearen eskura daude baldintzok).

Baldintza Orokor hauetan aipatu diren erantzukizun-salbuespenez gainera, Dinahostingek espresuki ukatzen du kasu hauekiko erantzukizun oro:

3.3.1. Konexio-erroreak, ustekabekoak eta ezinbesteko arrazoiak

Dinahostingek ez du inolako erantzukizunik izango Internet sarearen izaera orokorreko edo erabiltzailearen konexio-arazoen ondoriozko akatsengatik, atzipen-atzerapenengatik, Webgunea edo zerbitzua erabilgarri ez egoteagatik edo beste ezein gorabeherarengatik (Dinahostingek ez baitu Interneteko konexio-zerbitzurik eskaintzen), ez eta ustekabeko edo ezinbesteko kasuengatik edo aurreikusi ezin den eta horrenbestez enpresaren fede onarekin zerikusirik ez duen beste edozein gorabeherarengatik ere.

3.3.2. Kalteak

Dinahostingek ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak zerbitzua eraginkortasunik gabe edo fede txarrez erabili ondoren sortu diren akats edo kalteengatik. Era berean, Dinahostingek ez du inolako erantzukizunik erabiltzailearen eta Dinahostingen arteko komunikazio faltak eragindako ondorio larri edo xeheengatik zerbitzuaren erabiltzaileak emandako helbide elektronikoa ez badabil edo emandako datuak okerrak badira.

Dinahostingek bere gain hartzen du zerbitzua modu eraginkorrez eskaintzeko erantzukizuna Baldintza hauetan ezarritakoa betez eta erabiltzaileak zehatz-mehatz egindako eskaerari jarraituz. Erabiltzaileak uko egiten dio espresuki kontratu barruko nahiz kanpoko ezein erantzukizun erreklamatzeari Baldintza Orokor hauetan ezarritakoa bete ez duelako edo modu engainagarri edo arduragabean jokatu duelako sortu diren kalte-galerengatik. Nolanahi ere, Dinahostingek zerbitzua modu ez-eraginkor batean emateagatik duen erantzukizuna objektiboa izango da beti Baldintza Orokor hauei jarraikiz, eta, hala badagokio, erabiltzaileari ordaindutako zenbatekoa itzuliko dio besterik gabe, zerbitzurik gabeko denboraldiari dagokion proportzioan.

3.3.3. Sistemaren baliabideak

Dinahostingek eskubidea du erabiltzaileari fitxategien exekuzioa ukatzeko edo fitxategiok exekutatu ondoren indarrik gabe uzteko, baldin eta sistemaren baliabideak abusuz erabiltzea badakarte edo Dinahostingen zerbitzuen egoerarako arriskugarri badira. Dinahostingek aukera hori erabiltzeak ez du inolaz ere ematen erreklamaziorik jartzeko eskubiderik, erabiltzaileak zerbitzuaren ahalmenaren berri izan baitu, eta Dinahostingek aukera izango du zerbitzuaren erabilera abusuzkoa edo desegokia eragin dezaketen ekintza jakin batzuk aldez aurretik ukatzeko.

4. Erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak

4.1. Erantzukizunak

Erabiltzaileak onartzen du zerbitzuak webgunean eta baldintza hauetan deskribatzen diren ezaugarriak dituela, eta zerbitzua erabili baino lehen adierazi beharra dauka bere beharretara egokitzen den.

Webgunerako sarbidea eta haren nahiz zerbitzuaren erabilera erabiltzailearen beraren erantzukizun osoaren pean egiten dira; hark erantzungo du, beti, kalte-galeraren bat eragiten bazaie hirugarren batzuei, Dinahostingi edo Puntueusi. Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunearen erabileraren ondoriozko erantzukizun guztia, eta bera da erantzule bakarra webgunean edo zerbitzuan zuzenean edo zeharka eragiten den edozein efekturen kasuan; horren barruan daude (adibideak dira, ez zerrenda mugatua) edozein emaitza ekonomiko, tekniko edo juridiko kaltegarri, eta orobat webguneak edo zerbitzuak sortutako itxarokizunak ez betetzea. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Dinahosting eta Puntueus kaltegabe mantentzeko halako gertaeren ondorioz zuzenean edo zeharka etortzen den edozein erreklamaziotatik.

Baldintza hauek ez betetzeak, edo legez kanpoko edo baldintza hauen kontrako edozein jarduera egiteak, erabiltzaile-izaera galtzea ekar dezake, eta, beraz, tori.eus zerbitzurako sarbidea galtzea. Erabiltzaile-izaera galduz gero, Dinahostingek ezabatu egingo ditu Zerbitzuaren bitartez trukatutako fitxategiak.

Erabiltzaileak bere gain hartzen ditu Webgunearen eta Zerbitzuaren bitartez trukatutako edukien erantzukizun guztiak, eta Dinahosting eta Puntueus espresuki salbuetsita geratzen dira erabiltzaileak trukatutako edukien ondoriozko erreklamazioek ekar litzaketen erantzukizun zibil, penal edo bestelakoetatik. Dinahostingek jakiten badu egiazki erabiltzaileak edukiren bat sartu duela hirugarren batzuen edo Dinahostingen beraren eskubideak urratzen dituena, hala hola jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak edo oinarrizko eskubideak urratzen dituzten edukiak edo legearen kontrakoa den beste edozein eduki, lehenbailehen etengo edo behin betiko ezeztatuko du zerbitzu-prestazioa, eta, beraz, kendu egingo ditu legez kanpoko edukiak. Gainera, Dinahostingek berehala emango die agintari eskudunei gorabehera horien berri, eta epaileek eskatutako datu guztiak emango dizkie.

4.2. Edukiak

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez duela Zerbitzua erabiliko zuzenean edo zeharka Baldintza hauen kontra legezko edo zilegi ez diren egintzak egiteko, sustatzeko, bideratzeko edo errazteko, eta ez diela hirugarren batzuei bide emango Zerbitzuaren bitartez halakorik egin dezaten.

Erabiltzaileak bermatzen du badituela, trukatzen duen fitxategi bakoitzeko, behar diren baimen guztiak, barne harturik egile-eskubideak eta jabetza intelektualeko eskubideen beste titular batzuenak, Zerbitzuaren bitartez edukiak banatzeko, transferitzeko, biltegiratzeko edo eskura jartzeko.

Erabiltzaileak ez du inola ere Zerbitzua erabiliko honelakoren bat duten edukiak trukatzeko: datu pertsonalak; haur-pornografia; difamaziozkoak edo kalumniazkoak diren edo beste edozein moduz ez-zilegiak diren materialak; edo arrazakeria, indarkeria, diskriminazioa edo gorrotoa sustatzen dutenak, modu batean edo bestean; eta ez duela haren bitartez transferituko jabetza intelektualeko eskubideak, datuen babeserako eskubideak edo hirugarren batzuen beste edozein eskubide urratzen dituen edukirik, edo aplikatzekoa den beste edozein lege edo araudi hausten edo urratzen duenik.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Webgunearen edo Zerbitzuaren bidez ez transferitzeko birusik, harrik, malwarerik edo Dinahostingen edo hirugarren batzuen informazioaren osotasuna, konfidentzialtasuna edo eskuragarritasuna beste edozein modutan arriskuan jar dezakeen edukirik.

Espresuki debekatzen da erabiltzaileak Zerbitzua edo Webgunea baliatzea eskatu gabeko mezu-bidalketa masiboak egiteko (spamming). Dinahostingek jakinarazpenak jasotzen ditu halako jardunbideak (nahi gabeko mezu-bidalketa masiboak) borrokatzen dituzten erakunde inpartzial batzuetatik. Dinahostingek, halako jakinarazpenen bat jasotzen duenean, erabiltzaileari helaraziko dio, berehala utz diezaion hala jarduteari. Dinahosting ez da hasiko baloratzen ea eskatu gabeko mezuak bidali dituen helbideak haien titularraren baimenarekin lortu dituen erabiltzaileak edo ez, eta ekin egingo dio halako jardueren kontrako borrokan diharduen erakunderen batek ohartarazpena egiten dion bakoitzean –eskatu gabeko mezuak jasotzen dituzten pertsonen kexak jasotzen dituzte erakunde horiek–. Erabiltzaileak ez badio uzten jardunbide desegokiari, Dinahostingek berehala ezeztatuko du Zerbitzua, eta beretzat gordetzen du bere interesak defendatzeko egoki diren lege-ekinbideak baliatzeko eskubidea. Espresuki debekatzen da, halaber, sarean arazoak edo erasoak eragiteko diseinatutako programak erabiltzea, edo erabiltzaileak Zerbitzua erabiltzeko behar-beharrezko ez den edozein sarrera edo ekintza eginez Zerbitzuaren segurtasuna proban jartzen saiatzeko diseinatutakoak.

4.3. Zerbitzuaren erabilera egokia

Erabiltzailea beharturik dago zerbitzua egoki erabiltzera, eta, beraz, fede txarrez ez erabiltzera legez debekatuta dagoen edo merkataritza-ohiturek baztertzen duten jardunbiderik. Dinahostingek ahalmena eskuratzen du, baldintza hauen bitartez, erabiltzaileak oro har legez kanpokoa den edozein jarduera edo erabilera egin duela egiazki jakiten duen unetik aurrera agintari eskudunei inguruabar horien berri jakinarazteko eta erabiltzaileari baja emateko edo Webgunerako edo Zerbitzurako sarbidea mugatzeko. Erabiltzailea izango da erantzule bakarra hirugarren kaltetuen edozein erreklamazio edo egintza legezko, judizial edo estrajudizialen kasuan, eta berak ordaindu beharko ditu erreklamazioa Dinahostingen edo Puntueusen kontrakoa bada haiei eska dakiekeen edozein gastu, kostu edo kalte-ordain.

Dinahostingek, jakinarazpenen bat jasotzen badu hirugarrenen baten aldetik Dinahostingen zerbitzuen erabiltzaile baten eduki edo jardueraren bat ustez zilegi ez dela, eta betiere jakinarazpen hori komunikatzailea behar bezala identifikatuta jaso bada, erabiltzaileari jakinaraziko dio hori, eta, jarduera nabarmen ez-zilegia bada, blokeatu egingo du delako Zerbitzua edo edukia. Jarduera nabarmen ez-zilegia izateko, ez-zilegitasun horrek zalantzarik gabea izan behar du edukietara irispidea duen edonorentzat. Zenbait kasu konkretutan, hala nola egile-eskubideak edo irainak eta kalumniak, Dinahosting ezin da hasi aztertzen ea erabiltzaileak eskubidea duen edo ez eduki horiek trukatzeko, edo ea eduki horietan irainik edo kalumniarik baden; agintari eskudunak bakarrik adieraz dezake egiazki ez-zilegitasun hori, eta, beraz, zerbitzua eteteko agindu.

4.4. Pasahitzen zaintza

Erabiltzailea da estekak kudeatzeko dituen pasahitzen segurtasunaren eta konfidentzialtasunaren erantzule bakarra; leku seguruan gorde behar ditu, baimenik gabeko hirugarrenek sarbiderik izan ez dezaten. Edozein arrazoirengatik pasahitzak galtzeak berekin ekarriko du haiekin zifratutako edukietarako sarbidea galtzea. Pasahitzek seguru izateari uzten badiote, erabiltzaileak du ardura osoa sortutako esteka ezabatzeko, baimendu gabeko pertsonarik sar ez dadin.

5. Salaketak

Interesdunek noiznahi sala ditzakete Webgunearekin edo tori.eus zerbitzuarekin loturiko abusuak edo eskubide-urratzeak, posta elektronikozko mezu bat bidaliz horretarako berariaz prestatutako helbidera: abuse@dinahosting.com.

Jasotako salaketak aztertu egingo dira, salatzaileen identitatea eta kredentzialak egiaztatzeko, eta lehenbailehen erantzungo zaie, salatzaileak emandako helbide elektronikora mezu bat bidalita. Era berean, arrazoizko eta egoki diren neurriak hartuko dira bitarteko horietatik bidalitako salaketak aztertzeko eta haiei erantzuteko. Salaketak ebazteko epea salatutako gertaeren munta eta konplexutasunaren araberakoa izango da, baina ebazteko arrazoizko epetzat jotzen da hamar (10) egun baliodunekoa. Ebazpenaren parte gisa, salatzaileari jakinaraziko zaio zer neurri hartu den salatutakoari dagokionez.

6. Komunikazioak

Dinahostingek eta erabiltzaileak, adostasunez, erabakitzen dute elkarri jakinaraztea Webgunearen edo tori.eus zerbitzuaren erabileragatik gertatzen diren gorabehera guztiak; lehentasunez, eta beste edozein komunikazio-bide erabili baino lehen, posta elektronikoz. Dinahostingek, halako komunikazioetarako, info@dinahosting.com helbidea erabiliko du, eta erabiltzaileak, berriz, zerbitzua erabiltzeko emandakoa. Posta elektroniko hori aktibo edukitzeko konpromisoa hartzen du erabiltzaileak. Dinahosting salbuetsita dago erabiltzaileak emandako posta elektronikoa ez kontsultatzeagatik edo hartan akatsen bat izateagatik erator litekeen erantzukizun orotatik. Alderdietako bakoitza izango da egiten diren komunikazioen kopien zaintzaren erantzule.

7. Egile-eskubideak eta marka

Dinahosting® marka erregistratua da. Debekatua dago beste inork edozein baliabideren bidez Dinahosting marka erabiltzea, izena zein logotipoa barnean direla, Dinahosting markak ez badu espresuki baimena ematen. Erreserbatuta geratzen dira eskubide guztiak. Gainera, Dinahostingen webgunea –bere edukiak, programazioa eta webgunearen diseinua– osotara babestua dago egile-eskubidez, eta espresuki debekatua dago aipatutako elementu babestuen erreprodukzioa, komunikazioa, banaketa eta eraldatzea, Dinahostingen baimen espresurik izan ezean.

8. Estekak

Bere webgunetik tori.eus webgunera hiperesteka bat egin nahi duen erabiltzaileak ez du aipatutako webgunean eskura jarritako informazio edo zerbitzuen legez kontrako edo fede onaren kontrako erabilerarik. Zehazki, hiperesteka edo link bat sartzen duenak konpromisoa hartzen du: ez dituela suntsituko, hondatuko edo edozein modutan aldatuko tori.eus webgunean erabiltzailearen eskura jarritako edukiak edo zerbitzuak; ez duela adieraziko Dinahostingek edo Puntueusek beren gain hartzen dutela bere webgunean tori.eus-erako esteka bat sartzen duen erabiltzailearen webguneko hiperestekaren edo edukien gainbegiratzea; eta ez duela bere webgunean sartuko Dinahostingena edo Puntueusena den marka, izen komertziala edo edozein zeinu bereizgarri, erakunde bakoitzaren baimenik gabe.

Besteren web-orrietan tori.eus webgunerako sarbidea ematen duten hiperestekak egoteak ez dakar ezein kasutan harreman komertzial edo merkantilik izatea hiperesteka ezartzen den web-orriaren titularrarekin, ez eta Dinahostingek edo Puntueusek haren edukiak edo zerbitzuak onartzea ere. Dinahostingek ez du ezein kasutan erantzukizunik izango tori.eus webgunerako hiperesteka edo link bat daramaten erabiltzailearen eduki edo zerbitzuen gainean.

9. Datuen babesa

Puntueusek jakinarazten du ezen zerbitzu-prestaziorako erregistratutako datuak, soil-soilik, tori.eus webgunearen fitxategi-trukerako zerbitzua emateko eta kudeatzeko tratatuko direla, eta, hala badagokio, atzemandako gorabeherak jakinarazteko. Webgunean adierazitako harremanetarako bitarteko edo kanaletatik edozeinen bidez jasotako datuak, harremanetan jartzeko edo eskaera edo jakinarazitako gorabehera kudeatzeko erabiltzen dira. Jasotako deiak graba daitezke, segurtasun-arrazoiengatik eta zerbitzuen kalitatea hobetzeagatik. Ezein kasutan ez dira tratatuko datuak sustapen komertzialerako. Erabiltzaileek espresuki onesten dute beren datuak tratatzea zerbitzua erabiltzean edo informazioa bidaltzean eta/edo tori.eus webgunean jarritako harreman-bideetako edozein erabiltzean. Erabiltzaileek ezin dute beste interesdun batzuen datu pertsonalik eman, non eta ez duten hartarako baimenik, zeinaren arabera interesdun horiek aurrez behar bezala informatuak izan baitira klausula honen edukiaz eta, zehazki, onesten baitute beren datuak Dinahostingi ematea dagozkion xedeetarako tratatuak izan daitezen, eta halaber klausula honetan bertan adierazi diren sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak balia ditzaketela (aurrerantzean ARCO eskubideak esango zaie, batera harturik).

Dinahostingek agintaritza eskudunen eskura egoteko moduan gordetzen ditu, legez ezarritako epean, erabiltzaileek kontratatutako komunikazio elektronikozko zerbitzuak ematearen esparruan sortutako trafiko- eta lokalizazio-datuak, hala xedatzen baitu komunikazio elektronikoei eta komunikazio-sare publikoei buruzko datuak gordetzeko 2007ko urriaren 18ko 25/2007 Legeak.

Interesdunek ARCO eskubideak balia ditzakete, eta beren datuak tratatzeko edo lagatzeko emandako baimena ezeztatu, edozein unetan, posta arruntez eskaturik Dinahostingen Departamentu Juridikoari helbide honetan: Rúa das Salvadas 41, Bajo – 15705 Santiago de Compostela (Coruña); edo, bestela, posta elektronikoz idatzirik datos@dinahosting.com helbidera. Eskaerarekin batera, datuen titularraren identitatea egiaztatzen duen agiri ofizial baten kopia aurkeztu beharko da bati.

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, salbu eta lege batek edo Erkidegoko arau batek kontrakoa xedatzen duenean edo kontratatutako zerbitzua emateko beharrezkoa denean. Halako kasuetan, erabiltzaileen eskaera kudeatzeko behar-beharrezko diren datuak bakarrik komunikatzen dira, halako moldez non lagapena lehendikako harreman juridiko baten onarpen libre eta zilegiaren ondorio den, eta haren garapen, gauzatze eta kontrolak berekin dakarren nahitaez datuen konexioa eta bere barnean hartzen duen haien transmisio beharrezkoa. Zerbitzuaren erabilerak berekin dakar zerbitzu-erabiltzailearen posta elektronikoko helbidea jakinaraztea estekaren hartzaileei, estekak zerbitzuaren bitartez haiek identifikatzen baditu.

Webguneak erabiltzen dituen cookieak anonimoak dira, eta ez dute adierazten erabiltzailearen datu pertsonalak jakiteko bide ematen duten erreferentziarik. Ekipo terminaletan datuak biltegiratzeko eta berreskuratzeko gailuak instalatzeko eta kudeatzeko politikaren berri izateko, kontsultatu Cookie Politika.

10. Aplikatzekoa den jurisdikzioa eta legea

Baldintza Orokor hauek Espainiako legeriaren mende daude. Baldintza orokor hauen inguruko edozein eztabaida edo gatazka ebazteko, Santiago de Compostelako epaitegi eta auzitegiak izango dira eskudun, eta erabiltzaileak espresuki uko egiten dio legokiokeen beste edozein foruri.

11. Miszelanea

Dokumentu honetako edozein klausula baliogabetzat jotzen bada, gainerako klausulek indarrean jarraituko dute, eta aldeen borondatea eta baldintza hauen helburua kontuan hartuta interpretatuko dira. Kontratu hau espainolez bakarrik egiten da. Dinahostingek aukera izango du dokumentu honetan onartzen zaizkion eskubide eta ahalmen batzuk ez erabiltzeko; horrek, hala ere, ez du esan nahi uko egiten dienik, non eta Dinahostingek ez duen espresuki hala aitortzen.